NEOS - reklamace zboží a záruční podmínky

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

 • Vážený spotřebiteli, na zakoupenou obuv poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení.
 • Při převzetí balíčku od zaměstnance České pošty máte právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození máte možnost uplatnit u České pošty reklamaci. Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkům vstříc. V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, máte právo na reklamaci v záruční lhůtě. Reklamované zboží nám včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady zboží pošlete zpět na naši adresu provozovny v Táboře
 • Reklamované zboží zašlete včetně kopie záručního listu na adresu provozovny provozovatele: NEOS, Jiráskova 1793/4, 392 02 Tábor - v zásilce popište přesně závady, které u zboží reklamujete a závady označte.
 • Zásilku pojistěte - neručíme za případnou ztrátu po dobu přepravy.
 • Se zakoupenou obuví dostanete i návod k použití.
 • Při reklamaci je důležité prokázat, že zboží bylo zakoupeno tam, kde reklamaci uplatňujete.
 • Spotřebitel při uplatnění reklamace v záruční době má:
  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a je-li takový postup možný,
  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (3x stejná závada uznaná prodávajícím) nebo opakovaně (3x tatáž či 4x různá závada uznaná prodávajícím) a bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci,
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat prodávajícímu uzavření kupní smlouvy, nejlépe předložením dokladu o koupi věci či záručního listu.
 • Umožňuje-li to povaha věci, je dostačující, jestliže prodávající namísto záručního listu vydá kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
 • Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 • Součástí záručního listu je i návod na ošetřování obuvi.
 • Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržení zásad a účelového použití obuvi nebo z důsledku zanedbané údržby dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace takto vzniklých vad.

Podmínky reklamace:

 • Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady aby bylo možno určit její příčinu.
 • Reklamované zboží zašlete na adresu provozovny (NEOS, Jiráskova 1793/4, 390 02 Tábor) - v zásilce popište přesně závady, které u zboží reklamujete a závady označte.
 • Zásilku pojistěte - neručíme za případnou ztrátu po dobu přepravy.
 • K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a suchou. (nebude-li dodržena tato podmínka, bude obuv odeslána zpět - reklamace bude zamítnuta a bude požadován poplatek za poštovné)
 • Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi.
 • Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Záruku možno uplatnit :

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání obuvi).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

 • Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.
 • Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace máte jako spotřebitel právo na výměnu za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny.

V případě, že zjištěná vada nebude bránit užívání věci, máte také nárok na přiměřenou slevu z ceny. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění – reklamace – tj. převzetím bot prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na:

 • barevnou odlišnost od prezentovaného vzorku, platí barevné kombinace, ale nelze zaručit přesné rozložení barevné struktury, každý pár obuvi je barevný originál.
 • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.),
 • nesprávného užívání a neodborného zásahu.
 • Mechanicky poškozenou obuv a její části.
 • Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.
 • Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

NEOS – návod k použití:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil převleky značky NEOS.Naším cílem je především Vaše spokojenost se zakoupenou obuví, proto si Vám dovolujeme poskytnout několik rad a informací, jak se zakoupenou obuví zacházet.

1. Při výběru převleků dbejte na to, aby zvolený typ, velikost a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám.

2. Převleky omyjte vodou a vysušte hadříkem. Na hrubou nečistotu použijte nylonový kartáč.

3. Převleky sušte volně po každém použití rozepnutou, popř. vyjměte vnitřní vkládací stélku. Nikdy nesušte prudce přímo u zdroje tepla!

4. Převleky pravidelně ošetřujte, čímž prodloužíte její životnost.

5. Převleky jsou určeny především jako ochrana před zimou a vlhkem, a k nošení přes jakoukoliv obuv. Pokud bude obuv využívána k jinému účelu, než je určena, nemůže být reklamována!

Dovozce:

3XC s.r.o., U studánky 651/14, 170 00 Praha 7, IČO: 29004870 DIČ: CZ29004870                            
email:
info(at)overshoe.cz, www.overshoe.cz

 
nebankovni pujcky ihned stary plzenec pujcky na smenku kadan pujcky od soukromnika ceske budejovice nebankovni pujcka na koupi nemovitosti pujcky bez registru online Kostelec nad Labem pujcky vlachovo brezi online pujcky Fulnek rychla pujcka do vyplaty chrudim bez osobni schuzky jak vydelat penize pres pc hypotecni uver ze stavebniho sporeni

CZ / DE

Počet položek:0
Suma s DPH:0,00,-